Krtina

Krtina je največje naselje v požarnem območju (zahodni del) PGD Studenec. Na dva dela jo deli magistralna cesta Želodnik-Moravče, na severo-zahodnem robu pa sedaj poteka nova avtocesta Ljubljana-Maribor. Nekdaj je bila tudi v tem kraju izrazita kmetijska dejavnost, kar pa se je v zadnjih letih z velikim številom priseljencev spremenilo v večinsko stanovanjsko naselje. Velikosti primerno je tudi veliko število pomembnejših objektov kot so: šola, gotska cerkev, trgovina, gostinski lokali, obrtne delavnice. Skozi naselje teče potok Radomlja, ki je v letu 1998 poplavila velik del naselje. Ob sanaciji tega vodotoka, pa se je ta nevarnost precej zmanjšala. Drugi potok Čudna (po domače Grabnica), pa je po melioracijskih posegih med sušnimi obdobji brez vode, struga pa je bila prav tako sanirana zaradi nevarnosti poplav.
V sklopu naselja Krtina je tudi Dolenja vas.
Glavna prometna povezava za naselje je magistralka Želodnik-Moravče, na katero je narejen tudi izvoz iz avtoceste. To magistralko prečka nekdanja glavna cesta, ki poteka skozi naselje od sosednje vasi Brezje, skozi Krtino in naprej z nadvozom skozi avtocesto proti Dobu.

Vodni viri:

  • Vodovodno omrežje z več podzemnimi in nadzemnimi hidranti in štiri hidrantne omare s pripadajočo opremo za gašenje
  • potok Radomlja in Čudna (samo ob deževju)

Pomembnejši objekti in objekti z visoko požarno obremenitvijo:

  • Cerkev Sv.Lenarta na Krtini iz 15 stoletja
  • Štirirazredna osnovna šola
  • Livarna barvnih kovin
  • Trgovina
  • Gostinski lokali
  • Obrtne delavnice
  • Gospodarska poslopja

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja