“Gasilec naj bo!” oziroma Dan odprtih vrat PGD Studenec

PGD Studenec

V soboto, 17. oktobra 2015, smo si studenški gasilci vzeli čas za vse krajane in pripravili dan odprtih vrat. Pričeli smo ob 15. uri, ko so se predstavili naši najmlajši člani. Pokazali so različne gasilske igre, s katerimi se srečujejo na vajah in tekmovanjih. Da pa obiskovalci niso samo gledali, smo jih hitro poklicali na “tekmovalno” prizorišče in so se preizkusili z našimi otroci. Zabavali so se tako eni kot drugi. Več pa vam bodo “povedale” slike.

Continue reading ““Gasilec naj bo!” oziroma Dan odprtih vrat PGD Studenec” »

Dan odprtih vrat PGD Studenec

gasilni dom

Oktober je mesec, ko je največja pozornost usmerjena v gasilstvo. V ta namen ima naše društvo v soboto, 17. 10. 2015 ob 15. uri dan odprtih vrat, na katerega ste lepo povabljeni prav vsi krajani. Društvo se bo predstavilo na področju mladine in prve pomoči, kjer bo potekala predstavitev dela z avtomatskim električnim defibrilatorjem za oživljanje (AED). Continue reading “Dan odprtih vrat PGD Studenec” »

FIRE COMBAT v društvu PGD Studenec

fc_logo

Ekipe PGD Studenec, ki tekmujejo v disciplini “fire combat”, so se letos udeležile številnih tekmovanj, ena ekipa pa je tekmovala tudi za državno prvenstvo. Prva pripravljalna tekma, kakor ji pravimo mi, se je odvijala na sosednji Hrvaški. Nato nas je pot odnesla na Dolenjsko, natančneje v Žužemberk, kjer je sodelovala ena ekipa. Drugi teden v juniju Continue reading “FIRE COMBAT v društvu PGD Studenec” »

OKTOBER 2015 Tema evakuacija

ko zagori

Geslo letošnjega meseca požarne varnosti je:

KO ZAGORI, NAJ SE TI VEN MUDI!

Mesec oktober je mesec požarne varnosti, letošnja tematika pa je posvečena evakuaciji. Gasilska zveza Slovenije je skupaj z Upravo RS za zaščito in reševanje ter Slovenskim združenjem za požarno varnost pripravila različno gradivo za otroke in odrasle na temo evakuacije. Tudi v našem gasilskem društvu želimo, da bi bili ljudje v našem okolišu podučeni o tem, kako evakuacija poteka. Continue reading “OKTOBER 2015 Tema evakuacija” »

Požar gospodarskega poslopja na Studenecu 7. 9. 2015

V ponedeljek 7.9 smo 19:19 dobili poziv da gori gospodarsko poslopje v bližini poletnega gledališča Studenec. Takoj smo izvozili iz AC 16/50, GVM-1 in PMB-1. Po prihodu na kraj smo iz objekta rešili živino in pričeli z gašenjem objekta. Na kraju smo ostali do 5:30 zjutraj in se nazaj vrnili ob 11:00 ter pomagali s sanacijo objekta do 20:30. Na požaru so sedolovali še Pgd Vir, Dob, Žeje-sv. Trojica, Domžale-mesto in CPV Domžale. Continue reading “Požar gospodarskega poslopja na Studenecu 7. 9. 2015” »

Vabilo na Občni zbor 2012

DNEVNI RED:

1. Otvoritev in pozdrav
2. Izvolitev organov občnega zbora
– delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovateljev zapisnika, verifikacijske komisije
3. Poročila funkcionarjev društva in verifikacijske komisije
– predsednika
– poveljnika
– tajnice
– blagajnika
– gospodarja
– komisije: članice, veterani
– nadzornega odbora
4. Razprava na podana poročila, poročilo verifikacijske komisije
5. Sprejem novega Statuta
6. Sprejem Pravilnika o organizaciji poslovanja, Pravilnika o finančno-materialnem
poslovanju, Pravilnika o disciplinskem postopku
7. Pooblastilo delegatom PGD Studenec za Skupščino GZ Domžale
8. Predstavitev in sprejem operativno-delavnega in finančnega plana za leto 2012
9. Razglasitev novih članov PGD Studenec
10. Podelitev priznanj in diplom
11. Razno

NA POMOČ !

Tajnica Sabina Cerar
Poveljnik Jernej Slapar
Predsednik Peter Cerar

Opozorilo: 20. člen statuta PGD Studenec
Občni zbor je sklepčen, če je navzočih več kot polovica članov društva. Če ob napovedanem času občni zbor ni sklepčen kljub temu, da so bili člani obveščeni, se občni zbor preloži za pol ure. Po poteku pol ure je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov.

Na občnem zboru bo možno tudi plačilo članarine v višini 10 €.

1 2 3 4 5 23