Naši mladi gasilci na tekmovanju v Ihanu in na Viru

Že naslednji
teden 23.april, smo z mlajšo in starejšo ekipo pionirjev
sodelovali na občinskem kvizu na Viru. Mlajšo ekipo so
sestavljali Kristjan Jemec Kocjan, Jurij Slapar in Marko Slapar,
starejšo pa Domen Borštnar, Jernej Kovač in Rok
Stražar.
Na kvizu so se pomerili v vezanju vozlov, v sestavljanki, šaljivih igrah in vprašanjih iz področja gasilstva, športa, knjižnih junakov, evropskih mestih… Zelo zavidljivih uspehov sicer nismo dosegli, vendar to nam ne bo pobralo volje za nadaljnje delo.

Juljana Slapar

Aktivnosti gasilk in gasilcev PGD Studenec v letu 2004

Na srečo tudi v letošnjem letu na našem območju ni bilo večjega požara
ali druge naravne nesreče, enkrat je zagorela električna napeljava v
garaži, ta požar pa je bil pogašen z ročnim gasilnim aparatom. Je bilo
pa več intervencij zunaj našega območja, ko so nas zaprosili za pomoč
in ta posredovanja so bila zelo zahtevna;

–    Aprila je zagorelo v skladišču papirja v tovarni
Karton Količevo, tja so odhiteli trije naši gasilci s gasilskim
tovornjakom, obstajala pa je nevarnost širjenja požara na ostale dele
tovarne.
–    Meseca oktobra, ki je tudi mesec požarne varnosti
je zagorelo v SPB Domžale (več o tem požaru je bilo objavljeno v
Slamniku in dnevnih časopisih), tam je sodelovalo 7 naših gasilcev z
obemi gasilskimi vozili. Ta intervencija je bila zelo zahtevna, ker je
bila stolpnica v dimu in je bilo potrebno uporabljati izolirne dihalne
aparate, zmanjšana je bila vidljivost. Potrebno pa je bilo evakuirati
stanovalce, ter nato pregledovati vsa stanovanja…
–    Že čez tri tedne je zagorelo na gospodarskem
poslopju v Trzinu, kjer je bilo zaradi velike količine dima otežkočeno
gašenje, nato pa odvoz ožgane krme, tako da je bila ta intervencija
tudi fizično zelo naporna in dolgotrajna (od 7.20 do 22.00), naše
društvo je sodelovalo z 8 gasilci in obemi vozili.
Ostale manjše intervencije so bile čiščenje kanalizacije, čiščenje cestišča…
Je pa bilo tudi v letošnjem letu, kljub temu da je bilo zadosti padavin, opravljenih 25 prevozov pitne vode v rezervoarje.


Sicer pa je bilo letošnje leto pestro tudi na drugih področjih, ki pa
so bolj predvidljivi, tako je občni zbor potekal v mesecu februarju, v
marcu pa so se že pričele priprave na razna tekmovanja in kot že nekaj
let »sezono« tekmovanj otvorijo otroci iz društva mladi gasilec, ki
poteka v sodelovanju šole in gasilskega društva. Letos je ta kviz na
nivoju sektorja Dob-Vir 19.marca organiziralo naše društvo v prostorih
POŠ Krtina. Sodelovale so tudi 4 naše ekipe, ki so osvojile 2-krat
drugo mesto. Kmalu nato so se začele priprave na organizacijo
pionirskega in mladinskega občinskega gasilskega tekmovanja, v
organizaciji gasilske zveze Domžale in PGD Studenec, ki je potekalo
29.maja na gasilskem poligonu-igrišču na Studencu (več v prispevku
predsednika Petra Cerar).

Prav tako so se v tem času začele priprave oziroma treningi za ekipo
članov »A« in članov »B«, posebej pa smo ponosni da je po 16 letih
ponovno zaživela ekipa članic »A« PGD Studenec, ki se je svojega dela
lotila nadvse resno, to navsezadnje kažejo tudi uspehi na tekmovanjih,
ko je ekipa v sestavi:
Romana Slapar, Juljana Slapar, Sabina Cerar, Maja Keržan, Anamarija
Merkužič, Barbara Kocjan, Karmen Merkužič, Špela Krulc, Darja Škedelj
in Sonja Primožič osvojila 3.mesto

1 21 22 23 24